Nesten 30.000 flasker og bokser ble pantet hos Esso Havna Service i fjor. Med det er de én av landets 14 bensinstasjoner som fikk inn over 10.000 flasker og bokser.

– Vi har panteautomat og har åpent 24 timer i døgnet. Det tror jeg er forklaringen på at mange panter her, sier daglig leder Trond Arne Pedersen ved Esso Havna Service i en pressemelding.

For rundt 15 år siden anskaffet han panteautomat.

– Jeg hadde tro på at vi på den måten kunne få inn mer pant, og vi fikk inn betydelig mer, sier Pedersen.

Tar hensyn til miljøet

Undersøkelser panteselskapet Infinitum gjennomfører, viser at folk gjerne vil ha panteautomat på bensinstasjoner og i kiosker.

– Det at vi har panteautomat gjør det enkelt for kundene våre å kvitte seg med tomgods og vi sikrer at flaskene og boksene kommer tilbake og blir resirkulert, sier Pedersen.

Alle utsalgssteder av drikkevarer skal ta imot

– Panting er det enkleste vi kan gjøre for miljøet. Man kan pante alle steder der drikkevarer selges, og vi er glade for at bensinstasjoner tar ansvar og gjør det enkelt å pante, sier kommunikasjonsdirektør Randi Haavik Varberg i panteselskapet Infinitum.

Bensinstasjoner er omfattet av panteforskriften der det står at:

«Utsalgssteder av drikkevarer i emballasje som inngår i panteordning, har plikt til å ta i retur rimelige mengder av tomemballasje som de selv forhandler. Ved levering til utsalgsstedene kan pantebeløpet kreves utbetalt kontant.»