Slik skal de løse etterslepet på saksbehandling: – Det finnes ingen «quick fix»

foto