Eivind Paulsen er styreleder i det nye selskapet Paulsen Gruppen AS, som holder til på Myre. Selskapet skal levere tjenester i eget konsern og investere i aksjer, fond og andre verdipapirer. Per Sverre Nielsen og Pernille Johnsen er styremedlemmer.

Kapitalen er på 36.000 kroner.

Det melder Brønnøysundregisteret.

Her skriver vi smått og stort om jobb og næringsliv. Har du tips om nye bedrifter, stillingsbytter eller andre nyheter om jobb i Vesterålen? Vi vil gjerne høre fra deg!

Send inn tips
Rune Nybrott Hals

Nytt fiskeriselskap i Øksnes

Selskapet Kloværing AS ble registrert i Øksnes 23. mai.

Martin Poolkaew Egerdal er styreleder og daglig leder i selskapet som skal drive med hav- og kystfiske med egne fartøy.

Kapitalen er på 30.000 kroner.

Sindre Palmberg, Harstad Tidende

Bank inngår nytt samarbeid

Sparebank 68 grader nord blir en sentral aktør i et nytt samarbeid bestående av lokale sparebanker over hele landet.

Den nye sammenslutningen har som mål at bankenes kunder beholder en sterk og uavhengig lokalbank.

– Samarbeidet medfører ingen endringer for kundene på kort sikt, men gjør oss bedre rustet til å møte fremtiden som en sterk og uavhengig lokalbank, sier Hugo Thode Hansen, administrerende banksjef i Sparebank 68 grader nord.

Les hele saken her: Inngår nytt samarbeid (+)

Erik Andreassen

27 nye foretak ble registrert i april

Fire av foretakene ble registrert i Andøy, to i Bø, fire i Hadsel, 11 i Sortland, fem i Øksnes og ett i Lødingen.

I tillegg ble fem foreninger registrert, og sju konkursbo.

Erik Andreassen

Ni vil lede hallprosjekt

Sortland kommune har i vår lyst ut stillingen som prosjektleder ved teknisk avdeling.

Ni vil lede arbeidet med ny flerbrukshall:

Les hele saken her: Ni vil lede hallprosjektet (+)

Rune Nybrott Hals

14 søkere til fysio-stilling

Døgnrehabiliteringen ved Nordlandssykehuset i Vesterålen har fått 14 søkere på en stilling som fysioterapeut på slagrehabilitering på Stokmarknes.

Se hvem som søkte her (+):

Rune Nybrott Hals

Åtte vil bli realfagslærer

Det kom inn åtte søknader til ei stilling som realfagslærer ved Hadsel videregående skole.

Se søkerlista her (+):

Tommy Hansen

Stiftet Barkestad Vannverk

I februar i år ble Barkestad Vannverk SA etablert. Formålet oppgis å være å sørge for en vannforsyning til andelseierne som tilfredsstiller drikkevannsforskriftenes krav. Vannverket drives etter selvkostprinsippet med allmennyttige formål som basis.

Ole-Kristian Anfinsen

Fikk ingen søkere

Bø kommune har søkt etter sykepleiere til en fulltidsstilling ved hjemmesykepleien. På tross av at utlysningen lokker med flere rekrutteringstilskudd, har ikke kommunen fått noen søkere innen søknadsfristen som gikk ut 19. april.

Det opplyser pleie- og omsorgsleder Fred Oluf Hanssen.

Søknadsfristen er derfor forlenget.

Ole-Kristian Anfinsen

Fem søkere til direktørstilling

Reno-Vest har fått fem søkere til stillingen som økonomidirektør.

Se søkerlisten:

Ole-Kristian Anfinsen

Åpnet konkurs i Davaka

Onsdag ble det åpnet konkurs i selskapet Davaka AS i Hadsel og fredag ble selskapet konkursregistrert.

I begynnelsen av april ble det klart at selskapet skulle legge ned klesbutikken på Stokmarknes og avvikle all virksomhet.

Det skjedde en knapp måned etter at også butikken på Sortland var blitt lagt ned.

Konkursåpningen skjedde i Midtre Hålogaland Tingrett.

Bostyrer er advokat Stian Karl Paulsen, og første skiftesamling holdes 22. mai.

Ole-Kristian Anfinsen

Nytt eiendomsselskap

Fredag ble foretaket Strønstad Eiendom AS registrert i Foretaksregisteret.

Styreleder i selskapet er Cecilie Iren Olsen Johansen.

Selskapet er registrert i Midnattsolveien på Strønstad i Hadsel, og er et aksjeselskap som skal drive med «utleie og drift av bolig, fritidsbolig, forretningsgårder, samt virksomhet som naturlig faller inn under dette, samt utvikling og restaurering, bygging, kjøp, salg og utleie av eiendommer, boliger, fritidsboliger og feriehus, samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette, herunder å delta i andre selskaper.»

Egenkapitalen er på 50.000 kroner.

Ole-Kristian Anfinsen

Sju søkere til fem stillinger ved Andenes skole

Foto: Tony Gulla Sivertsen / Arkiv

Andøy kommune har søkt etter pedagogiske medarbeidere til fem stillinger som barne og ungdomsarbeidere ved Andenes skole.

Stillingsannonsen hadde søknadsfrist 15. april. Det var da sju som hadde søkt, hvorav to var menn.

 • Iryna Lemeshova, 34, Kvinne

 • Dariia Portianko, 27, Kvinne

 • Nele Laetitia Steggerda, 21, Kvinne

 • Victoria Jensen, 26, Kvinne, Andenes

 • Mykola Yuriiovych Hevla, 23, Mann, Andenes

 • Thomas Edvardsen, 43, Mann

 • Iuliia Pugacheva, 35, Kvinne

Ole-Kristian Anfinsen

13 vil bli prosjektleder

Nordland fylkeskommune har fått 13 søkere til stillingen som prosjektleder i Lofoten, Ofoten og Vesterålen ved avdeling for transport og infrastruktur.

Les søkerlisten her (pluss-sak):

Ole-Kristian Anfinsen

Tannlegen flyttet tilbake til Sortland

Tannlege Rune Hilde har flyttet virksomheten tilbake til Sortland etter å ha drevet noen år i Risøyhamn.

Les saken her (åpen sak):

Ole-Kristian Anfinsen

Én søkte fastlegestilling

Lødingen har fått én søker til stillingen som fastlege i kommunen.

Les søkerlisten her (pluss-sak):

Ole-Kristian Anfinsen

Ny Bleiksbåt

På Bleik er båten «Forrøy 2» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.

Les saken her (pluss-sak):

Ole-Kristian Anfinsen

Mye å gjøre for båtverkstedet

Andenes Båtservice forteller normal aktivitet selv om mange av kundene, fiskerne, opplever kvotenedgang.

Les saken her (pluss-sak):

Ole-Kristian Anfinsen

Én søker til Vesterålen DPS

Nordlandssykehuset har fått én søker til psykologspesialiststilling ved Vesterålen DPS.

Se søkerlisten her (pluss-sak):

Ole-Kristian Anfinsen

21 søkte seg til lærerstillinger

Mange har meldt interesse for ni lærerstillinger utlyst i Andøyskolen.

Se søkerlisten (plussak):

Ole-Kristian Anfinsen

Seks har søkt NAV-engasjement

Sortland kommune har fått seks søkere til et utlyst ettårig vikariat som saksbehandler/veileder.

To av søkerne er menn.

Søknadsfristen var 10. april, og da hadde følgende søkere meldt seg.

 • Mari Helena Saari, 28, Kvinne, Sortland, Lærer

 • Torkil Trygstad, 60, Mann, Enhetsleder

 • Yana Kolesnyk, 37, Kvinne

 • Mohamad Jbara, 32, Mann, Oslo, Arkitekt Samfunnsutvikling

 • Hayat Bashari, 38, Kvinne, Gloppen

 • Isabell Arntzen, 27, Kvinne, Hadsel, Vikar