Eksperter: Varmt hav kan føre til fiskerikollaps

foto