På oppdrag for Mattilsynet analyserer Havforskningsinstituttet kontinuerlig innholdet av ulovlige legemidler, lovlig brukte veterinære legemidler og miljøgifter i norsk oppdrettsfisk. Dette er en del av arbeidet med å sikre trygg oppdrettsfisk.

I 2021 ble det analysert 2.827 prøver, bestående av totalt 14.135 oppdrettsfisk. Fiskene blir analysert i samleprøver, som består av fem fisk fra samme merd.

– Nivåene av både legemidler og miljøgifter var under grenseverdi, sier forsker Annette Bernhard hos Havforskningsinstituttet.

Overvåkningsprogrammet er en del av et større EU-pålagt overvåkningsprogram på animalske matvarer. I Norge står Mattilsynet for prøvetakingen av oppdrettsfisk, mens HI-forskerne analyserer og rapporterer resultatene.