Ber administrasjonen justere planverket for å hindre datasenter