To personer sendt til legevakt etter trafikkuhell

foto