Dramatisk evakuering etter at fjøstak blåste av og smalt inn i bolighus