Ny økonomisjef og helse og omsorgssjef ansatt i Bø

foto