Stillingen skal spesielt jobbe med seksuelle overgrep og vold mot barn. I alt styrkes politidistriktet med fem stillinger innenfor dette fagfeltet.

Politimesteren har vurdert å opprette stillingen flere steder i fylket, men landet altså til slutt på Sortland. Stillingen er ikke geografisk avgrenset til Vesterålen. Den som får stillingen skal jobbe med saker fra hele fagfeltet.

I tillegg opprettes det tre etterforskningsstillinger på førstebetjentnivå. De tre fungerende lederne i Midtre, Salten og Helgeland skal ansette hver sin politiførstebetjent, som skal arbeide særskilt med seksuelle overgrep og vold mot barn. Barenehuset i Bodø, og avdelingen i Mosjøen, styrkes dertil med fire stilinger, deriblant en psykologspesialist, en seniorrådgiver med barnefaglig klinisk kompetanse, en merkantil/tekniker og en servicemedarbeider (sentralbord, praktiske forberedelser til møter, teknikk, mv.). I tillegg er det penger til å utvide den fysiske kapasiteten ved barnehuset. I Bodø skal det leies ekstra lokaler i tilknytning til de vi allerede leier, slik at man får et avhørsrom til, samt forbedrede lokaler for øvrig. I Mosjøen er planen å utvide driften fra to-til tre dager i uka.

Politimester Tone Vangen synes det er bra å få flere ressurser for å gjøre mer og bedre politiarbeid. - Nordland politidistrikt har i år fått en styrking av budsjettet, og mye av de ekstra midlene som har kommet er øremerkede midler for spesielt prioriterte områder. Det gjelder vårt arbeid med saksfeltet seksuelle overgrep og vold mot barn, det gjelder barnehus, og det er en markert satsing på utlendingsfeltet, med spesiellfokus på retur av folk som oppholder seg ulovlig i Norge, sier Vangen.

Det opprettes for øvrig også en stilling som IKT-etterforsker i Bodø, og det investeres i utstyr til å drifte elektronisk sporsikring.