Stenger leilighet for ungdom etter manglende brannvern

foto