For tre år siden startet klubben jobben med å få igang en felles satsing. De skulle vekk fra organiseringen hvor barnefotball, ungdomsfotball og seniorfotball var delt.

I dag er det implementert og med det starter en ny tidsregning for klubben.

– Nå har vi en felles visjon og en felles økonomi for hele klubben. Vi har ikke lenger flere klubber innad i klubben men en stor klubb med en felles strategi og mål. Vi er Sortland IL, forteller Hamansen Wallstad.

Les også: Poulsen klar for Sortland IL

– Et stykke igjen

Han fortalte at man for tre år siden så en klubb som ikke hadde en felles kultur hvor man heller ikke hadde en giv om å lykkes sammen.

Gjennom en bevisst satsing på fellesskap og kulturbygging mener Hamansen Wallstad at klubben har kommet langt.

– Jeg mener vi langt på vei har lykkes. Vi har et stykke igjen å gå, men vi er på tur. Det har vi merket i jobben vi har gjort mot sponsorer. Vi har opplevd en langt større velvilje fra sponsormarkedet nå kontra tre år siden. Tilbakemeldingen har vært at vi har blitt flinkere til å fremstå samlet, og at det er blitt en positiv giv rundt klubben. Det tar vi med oss videre i jobben som en inspirasjon.

Les også: Sortland Volleyballklubb fortsetter seiersrekken

Ikke damelag

På grunn av lite tilgang til eldre jente/damespillere, har klubben valgt å ikke stille lag til 2.divisjon i år. De vil satse isteden på to jenter-19 lag. Dette for å gi de unge spillerne god matching uten å skremme de vekk med å stille med for unge spillere i en tøff liga med mange og lange reisetider.

For a-laget for herrer er mye satt foran sesongen. Hamansen Wallstad forteller at klubben har ambisjoner om opprykk.

– Vi har lagt mye til rette der og nå er det opp til trenere og spillere å sette målsettingen for sesongen.

Les også: Barlow på tur til Finnsnes?

Draktsett til alle

For tre år siden innførte klubben at draktene skulle være like for alle fra barnefotball via ungdomsfotball og jentefotball til a-lagsfotball.

– Dette gjør vi for å skape en felles plattform og en tilhørighet. Alle skal få like drakter og føle at de er en del av noe felles. Vi tror også det gir en stolthet for spillerne å ha drakta, sier Hamansen Wallstad.

Sparebank 1 Nord-Norge har også gått inn med 200 000 fra sitt gavefond for å sikre at de nye draktene med de nye sponsorene ikke skal bli så dyre for foreldre og spillere.

– Vi er veldig takknemlig at de gjør dette. Det betyr at foreldre bare trenger å betale en symbolsk sum for draktene. Det gir en lavere terskel for å være med.

Se videointervju med Hamansen Wallstad i videovinduet øverst i saken.