Lederen av Fiskarlaget er fra Bodø. Han synes det er positivt at kommunen tar ansvar for å få nyetableringer i fiskerinæringen.

300 tonn

VA meldte lørdag at Hadsel kommune skal låne en million kroner til Hadsel Kystfiskeinvest As, som skal låne penger videre til en reder. Rederen skal tilføre Norway Seafoods 300 tonn kvoter i fem år.

Kjell Ingebrigtsen er en smule skeptisk til denne leveringsforpliktelsen.

– Det å binde opp et selskap til å levere til et bestemt område og et anlegg, det tror jeg gjør det vanskelig for den enkelte. Vi som fiskere er nødt å være der fisken er. Det er slik vi har utviklet næringen. Hvis vi ikke får denne friheten får vi kanskje ikke muligheten til å tilegne oss de ressursene vi bør få. Det er klart at det vil kunne gi utfordringer til den som fisker, sier Ingebrigtsen.

Vurdere nøye

Han mener at enhver fisker vil vurdere situasjonen nøye før man påtar seg en leveringsforpliktelse.

– Fiskere vet at tilgjengeligheten på fisken er i stadig endring. Den kan være god det ene året, men den behøver ikke være til stede neste år, sier fiskarlagslederen til Vesteraalens Avis.

Da formannskapet hastebehandlet saken fredag, ytret Rødts Geir Jørgensen usikkerhet om verdien på avtalen. Han pekte på at fiskerilovgivningen går foran lånevilkår.

Fiskeridirektoratet vil ikke kommentere avtalen stort.

– Slik Vesteraalens Avis presenterer saken for meg, ser jeg ikke noe problematisk i å inngå avtaler av denne typen. Det er avtalefrihet mellom partene, sier seksjonssjef  Truls Konow i Fiskeridirektoratet til. Han understreker at svaret er gitt med det forbeholdet at han ikke har lest avtalen som Hadsel Kystfiskeinvest er i ferd med å inngå med en fisker.

Konow er langt mindre sikker når spørsmålet stilles generelt: Kan banker bestemme hvor fiskerne skal levere fangsten?

Ser på saken?

Når fiskere skal søke om lov til overta en kvote, må de fylle ut et skjema der det skrives under på at det ikke inngås underliggende avtaler som direktoratet er ukjent med. Låneavtalen må trolig derfor på direktoratets bord for godkjennelse.