Det kommer stadig henvendelser fra kommuner eller enkeltpersoner i kommuner, som spør hva det er som har gjort at Sortland kommune har lyktes med forebygging av seksuelle overgrep.

Det hele startet med «Æ e mæ-prosjektet» som ble startet i 2011. Målet med prosjektet er å sørge for en systematisk opplæring for å forebygge seksuelle overgrep. Prosjektperioden gikk ut i 2014, og tiltak ble implementert fra 2015.

Av Anne Lindboe, barneombud - Noen sår gror aldri Lagt merke til

Arbeidet blir lagt merke til langt utenfor kommunens grenser.

– Vi får henvendelser fra hele landet, som vil hente erfaringer fra det arbeidet som vi har gjort her i Sortland de siste årene, sier helse- og omsorgssjef Sture Jacobsen.

Temaet er noe han gjerne prater om, for han er stolt av prosjektet, og glad for å kunne bidra med kommunens erfaring når andre kommuner ber om hjelp.

Opplegget er enkelt, men omfattende og systematisk. Det begynner med et kurs i babymassasje for nybakte foreldre, før det følges opp i flere runder i barnehagen, på barneskolen og for avgangselevene ved videregående skole.

– På babymassasjekurset snakker vi med foreldrene om at overgrep er noe som skjer, og at man som forelder har ansvar for å følge med på dette, sier Jacobsen.

Med russen prater de om voldtekt, og hvordan man kan forebygge festrelatert voldtekt.

– Det har vært et hett tema at ungdom har en del grenseoverskridende adferd overfor hverandre, og det foregår en del voldtekt uten at man tenker at det er alvorlig. Vår russ og ungdom har lært dette i mange år allerede, sier Jacobsen.

Vært på besøk

Kommunens ansatte har allerede vært på besøk til kommuner i nærområdet. Administratorer, politi, helseansatte, lærere og barnehageansatte i Lofoten og Harstad har fått høre om Sortlands erfaringer. Øksnes har startet opp med et tilsvarende opplegg, og følger det nærmest til punkt og prikke.

Sortland kommune har også vært i Oslo hos Barneombudet.

– Det var spesielt fint å få fortelle Barneombudet, som har så sterk innvirkning på det som skjer i Norge, om prosjektet vårt, sier Jacobsen.

Det kommer stadige henvendelser. For et par uker siden ble det gjort en avtale med Tysfjord om at Sortland kommune skal bidra til å hjelpe de videre, etter de mange overgrepssakene som har kommet frem der den siste tiden.

– De er nå i en oppryddingsfase, og får god hjelp fra blant andre Kripos. Vi skal hjelpe dem med å bygge noe nytt for framtida. Vi er glade for at vi kan bidra, sier Jacobsen.

Ikke lovpålagt

Nytt av året er at kommunen har implementert undervisning om vold i nære relasjoner, i Æ e mæ-prosjektet. Alle sjuendeklassinger skal nå få en dobbeltime med dette som tema.

– Da går man gjennom hva det er, det blir vist film, og klassene skal samtale om at dette ikke er greit. Dette er så beslektet med tematikken som tar for seg seksuelle overgrep. Begge deler er grenseoverskridende og krenkende adferd, sier Jacobsen.

Helse- og omsorgssjefen mener at den største svakheten i prosjektet ligger i at det går lang tid mellom gangene barna møter Æ e mæ-prosjektet i barnehage og skole. Tre-, fire- og femåringene har et opplegg i barnehagen, men etter det går det mange år, før kommunen treffer de igjen som sjuendeklassinger.

– Vi har som mål at vi skal få treffe dem igjen i tredjeklasse. Det står på planen over ting vi jobber med. Men enn så lenge har vi prioritert å få inn dette med vold, på sjuende trinn, sier Jacobsen.

Et så systematisk og grundig opplegg er ikke en lovpålagt oppgave. Det er imidlertid lovpålagt å forebygge sykdommer og skade.

– Det er ingen eksakte formuleringer i loven som sier at dette er lovpålagt, selv om man selvsagt kan tolke seg til det. Samtidig ser vi at interessen fra myndighetene øker, og at myndighetene blir stadig mer opptatt av at det skal gjøres noe ute i kommunene, sier Jacobsen.

Nå håper Jacobsen at et slikt opplegg vil være en naturlig del av barns oppvekst, landet over. Et fokus på forebygging av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner kan være den beste forebyggingen kommunene kan få gjort, mener han.

– Skadevirkninger av seksuelle overgrep kan være veldig alvorlig. Det kan føre til sykdom og tapt livskvalitet hvis man ikke får hjelp, eller kommer ut av det på et tidlig stadium, sier Jacobsen.