Gnr 39, bnr 182 er overdradd fra Geir Edvin Johannessen til Martha Kristine Johannessen (01.04.2014)

Gnr 14, bnr 387 er overdradd for kr 1.890.000 fra Heidi Beddari til Jostein Skontorp Beddari og Veronica Skontorp Beddari (01.04.2014)

Strandgata 37 C (Gnr 15, bnr 78, seksjon 1) er solgt for kr 2.242.000 fra Nyborggården as til Uniklipp as (01.04.2014)

Gnr 39, bnr 87 er overdradd fra Lena Elisabeth Meyer Krogh til Finn Pedersen og Tove Pedersen (02.04.2014)

Myrullveien 22 (Gnr 15, bnr 1821) er solgt for kr 2.200.000 fra Jan Adolf Gundersen til Jarle Einar Edvardsen og Turid Janne Lund (03.04.2014)

Andel av Gnr 3, bnr 102 er solgt for kr 600.000 fra Arnhild Duås og Kjell Olav Duås til Sissel Beate Frydstad og Yngve Henning Vestgård (04.04.2014)

Salget omfatter også Sigerfjordveien 67 I (Gnr 3, bnr 375)

Lilandveien 60 (Gnr 29, bnr 124) er overdradd fra Asle Marelius Johansen til Karin Annie Johansen (08.04.2014)

Sigerfjordveien 448 (Gnr 4, bnr 208) er solgt for kr 1.600.000 fra Irene Hartviksen til Odd-Are Sørensen (08.04.2014)

Gnr 8, bnr 119 er overdradd for kr 10.000 fra Sjøblink Blokken as til Blokknesset as (08.04.2014)

Markveien 11 (Gnr 15, bnr 2119) er overdradd fra Mur & Malerteknikk as til Mmt Eiendom as (09.04.2014)

Kvalsaukan 19 (Gnr 31, bnr 24) er solgt for kr 1.600.000 fra Beate-Catrin Antonsen og Remy Alexander Jacobsen til Frank Knudsen og Patricia Conceicao Moreira Knudsen (09.04.2014)

Strandgata 53 (Gnr 15, bnr 329) er solgt for kr 2.200.000 fra Tanita Susann Lien og Ulf Erling Lien til Ole Christian Hansen (10.04.2014)

Andel av Vesterålsgata 85 A (Gnr 15, bnr 266) er solgt for kr 1.300.000 fra Tanita Susann Lien og Ulf Erling Lien til Ole Christian Hansen (10.04.2014)

Salget omfatter også andel av Gnr 15, bnr 704

Andel av Granliveien 24 (Gnr 3, bnr 268) er overdradd fra Geir Anders Paulsen til Kari Anita Paulsen (10.04.2014)

Heiveien 5 (Gnr 15, bnr 521) er solgt for kr 2.050.000 fra Brynjulf Mortensen til Knut Are Ellingsen og Kate Rødsjøsæter (14.04.2014)

Salget omfatter også Gnr 15, bnr 662

Gnr 30, bnr 166 er solgt for kr 60.000 fra Gunnar Hansen og Marianne Jermundsdatter Skogen til Torill Folgerø-Holm og Stian Edvardsen Nilsen (14.04.2014)

Gnr 13, bnr 40 er overdradd for kr 1.150.000 fra Jørunn Adeleid Drevland til Ane Høyem (14.04.2014)

Overdragelsen omfatter også Gnr 13, bnr 70

Myrullveien 13 C (Gnr 15, bnr 1794, seksjon 2) er solgt for kr 1.600.000 fra Torleik Henriksen til Magnus Jensen (15.04.2014)

Gnr 18, bnr 33 er overdradd fra Klara Ferdine Furøy til Odd Ivar Furøy, Trond Morten Furøy, Bjørnar Ingolf Olufsen og Wilhelm Kåre Olufsen (16.04.2014)

Andel av Gnr 18, bnr 33 er overdradd fra Odd Ivar Furøy, Bjørnar Ingolf Olufsen og Wilhelm Kåre Olufsen til Trond Morten Furøy (16.04.2014)

Gnr 18, bnr 18 er overdradd fra Sølvi Johanne Iversen til Karoline Iversen og Nina Susann Storm Iversen (23.04.2014)

Overdragelsen omfatter også Gnr 18, bnr 30

Overdragelsen omfatter også Gnr 18, bnr 36

Gnr 39, bnr 68 er solgt for kr 425.000 fra Tor Einar Edvardsen og Arne Henning Hilmar Hansen til Trond-Arnold Grøsnes Pettersen (23.04.2014)

Gnr 20, bnr 20 er overdradd fra Jorunn Bygdnes til Elise Bygdnes (24.04.2014)

Gnr 41, bnr 240 er solgt for kr 55.000 fra Audhild Janne Antonsen og Terje Petter Rødsand til Tor Einar Edvardsen (24.04.2014)

Andel av Gnr 12, bnr 146 er solgt for kr 1.425.000 fra Sveinung Robert Olsen til Line-Marlen Bjarnesen og Lars-Erik Kjesbu (25.04.2014)

Salget omfatter også andel av Gnr 12, bnr 161

Salget omfatter også Kleiva 2 (Gnr 13, bnr 154)

Parkveien 6 B (Gnr 15, bnr 95) er solgt for kr 2.800.000 fra Brynjar Arild Berntsen til Yvonne Berntsen og Håkon André Evensen (29.04.2014)

Salget omfatter også Gnr 15, bnr 2159

Nattmålsveien 25 (Gnr 15, bnr 1206) er solgt for kr 1.730.000 fra Rolf Magne Thomassen til Sortland Boligstiftelse (29.04.2014)

Snorres vei 40 (Gnr 15, bnr 966) er solgt for kr 2.400.000 fra Kirsti Helen Vornes til Katarzyna Dziabowska og Krzysztof Dawid Dziabowski (29.04.2014)

Kilde: Statens kartverk