- Det stemmer ikke at Hadsel Maskin har fått delvis medhold i klagen. Vedtaket er opprettholdt, men sendt til videre klagebehandling hos Fylkesmannen i Nordland.

Kommuneoverlegen viser til sitt brev til Hadsel Maskin, der hun gir vedtaket oppsettende virkning, men det kan kun drives i begrenset omfang. Hadsel Maskin får ikke drive på tørre dager der forurensingsfaren er stor.

I tillegg gis det begrensninger i forhold til tid.

Hun påpeker også at vedtaket ble fattet med grunnlag i en vurdering av mulige helsekonsekvenser, etter at Hadsel Maskin selv varslet om høye verdier for nedfallsstøv, og ikke med grunnlag i brev fra fylkesmannen.

VA/VOL beklager feilen.