Arbeidet med utdyping i vestre havn på Andenes ble mer omfattende og tok lengre tid enn først antatt. Det har medført at Andøy kommune har måttet søke tillatelse hos Kystverket til å forskyve datoen for ferdigstillelse.

Fikk utsettelse

– Dette hadde sammenheng med at det var langt mer berg som krevde sprengning for å fjernes enn man først antok, forklarte Odd Bernt Mevold i Andøy Havn på daværende stadium. Prosjektet skulle vært ferdigstilt i fjor. Slik ble det ikke. På tampen av fjoråret ba man igjen om mer tid. I januar i år uttalte Stein Andreassen i Andøy kommune til Andøyposten at man hadde møtt forståelse for dette.

– Vi har fått utsettelse til 1. juli fra Kystverket i forhold til tilskuddet, opplyste Andreassen.

I sluttfasen

Arbeidet pågår fortsatt i havna, noen få uker får sluttfristen løper ut. Havnesjef Håkon Strand sier arbeidet er inne i sluttfasen.

– Vi har ikke fått noen eksakt dato for ferdigstillelse. Det er i og for seg helt forståelig, ettersom havna må skannes og dobbeltsjekkes for eventuelle glemte steiner eller områder før man kan avslutte. Men arbeidet er inne i sluttfasen. Vi har byggemøte torsdag, og der regner jeg med at vi får høre hvordan det ligger an med tanke på ferdigstillelse, sier Strand til Andøyposten.

Blir det ekstrautgifter?

I mandagens formannskapsmøte ba John Helmersen (AL) om en statusoppdatering for mudringsprosjektet. Helmersen spurte spesifikt om kostnadsrammen for prosjektet, med henblikk på at prosjektet har blitt mer omfattende og langt mer tidkrevende enn antatt ved oppstart.

– Det jeg vil vite er hvorvidt det er kommet en avklaring med tanke på prislappen for prosjektet, og om det påløper ekstra utgifter for kommunen? Videre vil jeg også vite om det er avklart hvilke konsekvenser dette får for andelene bedriftene har sagt seg villige til å betale, og størrelsesorden for disse. Ordfører Jonni Solsvik opplyste at dette ikke er avklart.

– Arbeidet pågår fortsatt, og om det blir noe ekstra, må vi komme tilbake til – også når det gjelder andeler i spleiselaget. Men arbeidet er helt i sluttfasen. I tillegg til mudringsprosjektet, har entreprenøren også gjort ekstraarbeid for etablering av en dokk i Andenes havn. Dette arbeidet er naturlig nok betalt av det aktuelle selskapet. Når det gjelder kostnadsrammen og sluttsummen for prosjektet har det vært en god dialog, og jeg kan signalisere at jeg er optimist med tanke på rammen som var satt, sier Solsvik.