Det er brudd i forhandlingene mellom NHO Service og Parat, og om ikke mekling fører fram vil det resultere i streik fra fredag 10. juni klokken 06. Da stenges Oslo lufthavn for alle avgående passasjerer.

Det er mottatt plassoppsigelser, og det er 531 ansatte og vektere fra Nokas Aviation som potensielt kan bli tatt ut i streik. Disse bekler sentrale roller både i sikkerhetskontroll, bagasjeanlegg og øvrige innpasseringspunkter ved Oslo lufthavn.

Kapasitetsreduksjon

I første uttak tas 250 vektere, hvorav 170 jobber i sikkerhetskontrollen, ut i streik. Det fører til en betydelig kapasitetsreduksjon i sikkerhetskontrollen på opptil 70 prosent deler av dagen.

Fredag 10. juni er en dag det ventes svært høy trafikk. Totalt er det 42.200 avreisende passasjerer som skal sikkerhetskontrollers denne dagen.

- Med en så stor kapasitetsreduksjon som er varslet, vil avgangshallen raskt bli full, og det vil gi store sikkerhetsmessige utfordringer, sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Joachim Westher Andersen.

- Våre erfaringer viser at situasjoner med så store menneskemengder vil være belastende for enkelte passasjerer og vi ønsker ikke en situasjon der vi risikerer liv og helse for de reisende. Derfor vil vi ved en streik stenge helt for avgående passasjerer, sier han.

Ankommer som normalt

Passasjerer som reiser fra, for eksempel Evenes, ankommer Oslo lufthavn som normalt og vil ikke bli berørt dersom det blir streik. Men skal du videre med fly kan reiseplanene bli forpurret.

En stengning ved Oslo Lufthavn vil ha store konsekvenser for norsk luftfart, og det kan ventes innstillinger og store forsinkelser. Det er også varslet streik ved flere av Avinors lufthavner – i varierende grad. Også her ventes forsinkelser og konsekvenser for de reisende.

– Jeg har ikke fått beskjed om konsekensene for Evenes lufthavn, sier lufthavnsjef Eirik Bergstedt. – Jeg antar man avventer gangen i forhandlingene før det sendes ut noe.

Forhold deg til flyselskapet

Reisende som skal fly fra Oslo lufthavn bes forholde seg til eventuelle endringer fra det flyselskapet man skal reise med.

- Eventuelle endringer i den enkeltes reise kommuniseres direkte fra flyselskapet til den enkelte passasjer, avslutter Andersen.