– Dette er elever som rett og slett ikke mestrer å gå på skolen

foto