– Ønsker å legge til rette for utvikling, men da med klare bestemmelser og vilkår

foto