-Min kollega Sture Pedersen påpeker at gjennom Plivo-samhandlingssatsinga så har kommunale redningsmannskaper fått innføring i oppgaver de kan bistå og forsterke politiet med. Jeg har forståelse for at han vil at folk skal få hjelp og kunne føle seg trygge.

-Men det å bistå politiet fordrer at det er politi på stedet. Å sette inn kommunalt ansatte for å utføre det som er politiets jobb, vil jeg advare sterkt mot.

-Dette er ikke rett overfor verken innbyggerne eller de kommunalt ansatte. De ansatte skal ikke ha den belastninga det medfører å frykte at de kan bli sendt ut på oppdrag de verken har mandat eller kompetanse for å utføre.

-Vi som arbeidsgiver har også et ansvar for å hindre det, og i tillegg må innbyggerne forvente at ordensmakten - altså politiet - har de ressurser og mannskap som trengs for å opprettholde lov og orden samt en beredskap som møter nasjonale mål og krav til utrykningstid, sier Solsvik - som selv har lang erfaring fra politiet.

-Når regionlensmannen sier at "dette vil skje igjen", så viser det at politiressursene i vår langstrakte region er for knappe. Det er der problemet ligger - og det er her kommunene bør rette fokus og sette krav til økt bemanning og kortere utrykningstid.

-Det blir vist til at politiet er raskt på plass i nitti prosent av tilfellene. Det er bra - men fokus må selvsagt være på de siste ti prosentene. Disse tallene innebærer at i ėn av ti saker har politiet for lang responstid. Det er ikke godt nok, så enkelt er det, sier Solsvik.

-Politiet må styrkes og sikres ressurser til å ivareta alvorlige hendelser og levere orden og trygghet til hele regionen, understreker Solsvik.