Formannskapet i Hadsel, som møtestorsdag, vil etter alt å dømme følge innstillinga fra rådmannen som anbefaler ålegge ned ungdomstrinnet på Innlandet til høsten.

Ungdomsskoleelevene blir flyttet til Stokmarknes, ogskoleveien blir dermed over Hadselfjordbassenget med båt.

Elevene får ei beregnet total reisetid på 40 minutter,ifølge saksutredninga.

Kan oppheves

Innstillinga legger opp til atflyttinga kan oppheves dersom elevgrunnlaget øker.

Etter flyttinga er det bare 10 elever igjen på Innlandetskole.

Det er ingen elever i første eller andre klasse tilhøsten.

Nedlegginga er en oppfølging av et kommunestyrevedtak fradesember.

Foreldre til elever på mellomtrinnet har søkt ellervurdere å søke barn over til Stokmarknes skole, ifølge saksutredninga

Skeptiske på Stokmarknes

Både FAU og samarbeidsutvalget på Innlandet skole sier isine høringsuttalelser at de tar kommunens nedleggelse til etterretning.

Elevrådet på Stokmarknes skole er skeptiske til å få flereelever inn i klassene, og er redd klasserommene er for små og at det blirmindre tid til hver elev.

Rådmannens vurdering er at det dreier seg om så få eleverat dette ikke vil bli et problem.