Her publiserer vi bidragene i videokonkurransen. Har du et videobidrag for å få vglista til Sortland? Send til red@vol.no.

Banksjef Egil Sakariassen i DNB Sortland, lover nå ut en premie bestående av et gavekort på 5.000 kroner til den som lager den beste videoen for å få VG-lista til Sortland.

Videoene må lastes opp på facebook, med taggen #vglistatilsortland, samt sendes på e-post til red@vol.no. Merk e-posten med samme tag.

Ansatte i VOL og DNB må gjerne sende inn bidrag, men vil ikke være med i trekningen av premien.