- Forutsatt at de nødvendige tillatelser gis i fra overordnet myndighet gir Hadsel kommune Nordlaks oppdrett AS dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til etablering av havbruksfarm sørvest for Hadseløya slik bedriften har søkt om.

Det var et enstemmig formannskap som sa ja til Nordlaks ønske om å få etablere en havbruksfarm lokalisert sørvest for Hadseløya.

Dette sa politikerne i saken:

Einar Roger Pettersen (Ap): - For å få vekst i næringen stilles det en del nye krav, og en av prosessene med å komme i gang er å ha et sted å være. Derfor er vi positive. Dette vil kunne sikre arbeidsplasser, samt også trygge bedriften.

Arne Ivar Mikalsen (V): - Alle har sett problemene som næringen har slitt med. Oppdrett har både fortjent og ufortjent fått kjeft. Det som skjer nå rundt havfarmplanene kan være en viktig utvikling i næringen. Jeg kommer til å følge med på dette.

Siv Aasvik (Ap): - Dette kan bidra til å løse både konflikter som gjelder miljø, og konflikter som gjelder areal, sa ordføreren i formannskapet.