Som VOL tidligere har skrevet har Venstre bekreftet at de vil støtte en delt løsning mellom Andøya og Evenes i saken om den omstride forsvarssplanen, hvor ett av forslagene er å legge ned Andøya flystasjon.

Tirsdag holdt partiet pressekonferanse på Stortinget, hvor de la frem et alternativt forslag til regjeringens langtidsplan for forsvarssektoren. Partileder Trine Skei Grande sa ifølge Dagbladet at de har sett det nødvending å lage et alternativ, da det har vært vanskelig å få anslag på driftskostnader og investeringer fra regjeringen.

Vil styrke hær og heimevern

Partilederen sa på pressekonferansen at Venstre vil bruke like mye penger som regjeringen på Forsvaret de neste 20 årene, men at de vil prioritere annerledes, blant annet ved å styke Hæren og Heimvernet de nærmste årene.

– Venstre vil arbeide for en styrking av Hæren, spesielt i Nord-Norge. Dette vil omfatte planlagte investeringer, helikopterkapasitet og en reetablering av den tilstedeværelse som tidligere var i Finnmark, samt luftvern og artilleri. Vi vil arbeide for etablering av et mer slagkraftig Heimevern, og en større hærreserve som kan bidra til dybde og utholdenhet i forsvaret av våre egne landarealer. I tillegg mener vi det er nødvendig å styrke det mobile nærforsvaret av kysten, og vi går derfor inn for å beholde Kystjegerkommandoen og Sjøheimevernet, sier nestleder Ola Elvestuen i en pressemelding.

Vil beholde gamle Orion-fly

I forslaget skriver Venstre at de vil beholde de gamle P3 Orion-flyene, og drifte disse fra Andøya. Evenes beholdes som QRA-base for F35.

For å få råd til endringene ønsker partiet å utsette kjøp av nye kampfly. Det er planlagt innkjøp av 52 fly, og 28 er allerede bestilt. De resterende flykjøpene vil Venstre forskyve ut i tid. De vil også skrote planene om nye maritime overvåkningsfly, og også utsette utbygging på Evenes inntil videre.

Grande sier til Dagbladet at håpet er å få med seg Arbeiderpartiet på de nye planene.

- Målet vårt er å påvirke de andre partiene, og spesielt utfordre Arbeiderpartiet, for å få til omprioriteringer, sier Grande til Dagbladet.