- De ønsker ikke regulering. De tar ikke lusa på alvor i det hele tatt, sier Sandberg i et intervju med NRK Nordland.

Fredag møtte Sandberg administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge, til debatt i Politisk Kvarter.

Bakgrunnen for debatten var at Sjømat Norge, Norsk Industri og Norske Sjømatbedrifters Landsforening, ba regjeringen om å trekke sin foreslåtte vekstmodell for laksenæringen.

Les også: - En form for kollektiv avstraffelse

- Feil å straffe alle

Ystmark mener at den foreslåtte modellen verken vil bidra til et klarere regelverk, forutsigbarhet eller klarere lusekontroll.

- Lakselus er en viktig utfordring for næringen, som vi må løse. Men å straffe hele næringen kollektivt dersom vi ikke er gode nok med lusa, blir feil, sier Ystmark til NRK.

Han er bekymret for at modellen kan føre til både mindre forutsigbarhet, dårlige forvaltning og mer byråkrati.

- Helt utrolig

Fiskeriministeren, på sin side, mener at Sjømat Norge kunne ha avventet kritikken til det foreligger kunnskap om hvordan modellen faktisk fungerer i praksis. Han synes derfor det er urovekkende at kritikerne mener modellen fører til økt byråkrati, dårligere forvaltning og mindre forutsigbarhet.

- Det er helt utrolig at man kan si det, sier Sandberg til NRK Nordland.