Ørjan Vøllestad var skuffet etter at formannskapet i Andøy kommune ikke behandlet innbyggerforslaget hans om å innføre 30-sone i alle Andenes sine sidegater direkte. Istedet ble det behandlet en innstilling fra rådmannen som gikk ut på å kartlegge de mest trafikkerte rutene til skolene og barnehagene. Samtidig som trafikksikkerhetsutvalget ble bedt om å vurdere nedsettelse av fartsgrense på Andenes og andre tiltak som følge av kartleggingen. Denne innstillingen ble vedtatt av kommunestyret også med 12 stemmer, mens ti stemte imot.

Hermod Bakkevoll (Krf) tok ordet i kommunestyret og sa at han ønsket å opprettholde sitt mindretallsforslag fra kommunestyet om å innføre 30-soner i alle sidegater i sentrum fra SAS-krysset og nordover.

– Det er ulogisk å vente med dette, siden det er lett å gjennomføre forslaget. Det er ikke bare brede og oversiktlige kryss i sidegatene på Andenes, og det har vært trafikkuhell og nesten-ulykker flere ganger. Det er et stadig økende barnetall i Andenes sentrum, så det haster å gjør det trygt å ferdes, sa Bakkevoll.

Terje Vollan (Andøylista) utrykte at han var positiv til at innbyggerforslaget ble fremmet.

– Vi i opposisjonen støtter fullt ut forslaget. Jeg har selv kjørt rundt i gatene for å sjekk om vurderingen av brede og oversiktlige gater stemmer. Jeg opplevde det ikke slik. Flere steder er det ikke fortau, og husene står helt ut i kryssene. Folk ønsker trygghet for sine barn. Høy fart skaper ulykkesrisiko. Siden innbyggerforslaget ikke ble brakt fram, ønsker vi å fremme noe som matcher det. Vi foreslår 30-sone i alle kommunale gater på Andenes, og at rådmannen legger frem et kostnadsoversalg som kan behandles i forbindelse med neste budsjettregulering, sa han. Vollan presiserte at mange gater på Toften og i Merket allerede har nedsatt hastighet.

Beate Stellander (H) som også er leder i trafikksikkerhetsutvalget skrøt av Ørjan Vøllestad som har jobbet bra med forslaget, men ønsket å vente med avgjørelsen til etter kartleggingen.

– Vi må begynen et planarbeid og tenke helhetlig. Tiltakene må være treffende og godt forankret, slo hun fast. Hun la også til at når kommunen hadde et trafikksikkherhetsutvalg, så var det naturlig at de skulle utrede dette.

– Hva er ellers vitsen med å ha et slikt utvalg, påpekte hun.

Robert Svendsen (Miljøpartiet De Grønne) ba om at innbyggerforslaget i fremtiden legges ved rådmannens forslag. Slik det er gjort nå, så drukner det litt, sa Svendsen.

Kate Eliassen (H) foreslo at man ga trafikksikerhetsutvalget en frist på å utrede saken i løpet av første halvår for å unngå at dette tar for lang tid.

Bakkevoll ønsket ikke å stemme for opposisjonen som består av Venstre, Andøylista, Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartiets forslag. Han ville begrense den nedsatte fartsgrensen fra SAS-krysset og opp.

Derfor falt først opposisjonens forslag fremsatt av Terje Vollan som fikk ni stemmer. Deretter stemte opposisjonen med Bakkevolls forslag som falt mot ti stemmer. Formannskapets innstilling som vil kartlegge og utrede via trafikksikkkerhetsutvalget fikk 12 stemmer.