Regjeringa la i fjor frem en handlingsplan for universell utforming, med 47 tiltak innen blant annet IKT, verdferdsteknologi, bygg og anlegg, uteområder og transport.

I 2017 bruker Barne- og likestillingsdepartementet bruker 32,5 millioner kroner på tiltak i handlingsplanen. En liten sum av dette går til et prosjekt i Sortland.

Skal øke kompetansen

Kommunen får nemlig et tilskudd på 100.000 kroner til et prosjekt som skal øke kompetansen innen universell utforming til alle som jobber innenfor servicenæringea, og har en eller annen form for kundekontakt. Det forteller Beate Bø Nilsen i Høyre.

– Sortland kommune har ansatte som er utrolig dyktige når det kommer til universell utforming. 100.000 kroner er ikke all verden, men det kan bidra til å løfte den kompetansen vi har. Sortland er en spydspiss allerede, og det er ikke uten grunn av kommunen får tilskudd til dette prosjektet. Jeg er veldig stolt over den jobben som gjøre i Sortland, sier Bø Nilsen – som får røpe det glade budskap på vegne av regjeringa.

Folkehelsekoordinator i Sortland, Kjesti L. Løkse, sier at man med prosjektet ønsker å bruke den kompetansen man har internt i kommunen til å gi servicenæringa i kommunen opplæring innen universell utforming.

– Det er ikke snakk om fysiske tiltak, men opplæring som skal øke forståelsen og gjøre alle bedre til å håndtere det. Det er mange enkle ting som kan gjøres for at ting skal bli bedre for folk med en funksjonsnedsettelse, for eksempel om du driver en butikk og vet hvordan du skal ta imot folk som for eksempel har en kognitiv svikt, og er forvirret, sier Løkse og legger til at pengene kommer veldig godt med.

Undervisningsmateriell

I prosjektbeskrivelsen heter det at prosjektet skal legge til rette for alle å delta aktivt i samfunnet:

Hvordan møte personer som har en eller annen form for funksjonsnedsettelse trenges det økt kunnskap om. Hvordan skal vi inkludere alle, gi god støtte og hjelp uten at det går ut over verdighet til de de gjelder er en av målsetningene. Det er mange former for nedsatt funksjonsevne og alt er ikke like synlig. Kunnskap vil være med på kunne møte dette på en god måte. Målsettingen er at i Sortland skal vi ikke bare fysisk tilrettelegge og være god på det. Vi skal bli god i å se hele mennesket og gi større mulighet for alle med alle former for nedsatt funksjonsevne til å være aktive deltakere i samfunnet. Vi skal skape trygghet med bakgrunn i god kompetanse og gi mulighet for alle å delta aktivt i samfunnet.

Målet er også at erfaringene som gjøres i Sortland skal brukes som undervisningsmateriell, og gjøres tilgjengelig for andre kommuner og aktører.