I en orientering til formannskapet i Sortland opplyste rådmann Randi Gregersen at bassenget på Maurnes nå er stengt av sikkerhetsårsaker.

– Det er en del fliser i bunnen av bassenget som mangler fugemasser, og som har ført til skarpe kanter. Elever har allerede skadet seg på disse. Derfor har vi valgt å stenge, sa Gregersen.

Bassenget skal nå tømmes, en prosess som tar to uker for å unngå at fliser løsner av trykkfall. Ifølge Gregersen tar det like lang tid å fylle.

– Vi forventer at det skal være i drift igjen til skolestart, sa rådmannen.