Stor leteaksjon etter savnet mann på havet i Finnmark