Klagestorm mot datasenteret: Formannskapet avgjør saken

foto
Naboer har protestert ad mass mot at kommunen gir tillatelse til datasenter her. – De fleste som har fått nabovarsel om etableringen har klaget, sier Odd-Einar Sørensen i kommunens planavdeling. Foto: Ulrik Haug