Vedum lover å svare Stortinget om lønnsstøtte

foto