Laget 222 slagord for Nord-Norge. Les alle her

Kristina Gregersen, Thea Fossum og Egon Enoksen deltok alle på workshopen der målet far å lage 100 slagord for landsdelen.