Har gjort avtale med apotek om koronavaksinering

foto