Skrivemåten som skal fastsettes på følgende navn Gernášši (Kjerringnes), Onafierda (Hognfjord), Lidaláddi (Liland) og Suortá (bynavnet Sortland).

Administrasjonen ber om tilbakemelding fra lag, foreningen og de som har næringsmessig tilknytning til de fire stedene på bruken av de samiske parallellnavnene.

– Hvilken bruk av navnet for det området du/dere har tilknytning til kjenner du/dere eventuelt til? Er det fra i dag, eller er det fra gammelt av, spør kommunen på sin hjemmeside.

Det påpekes at å ta vare på et navn forutsetter at navnet blir brukt, og at den kommunale bruken av navnene er viktig for å synliggjøre at de finnes.

Kommunen skriver på sin hjemmeside at bakgrunnen for høringen er at de fire samiske stedsnavnene inngår i en navnesak reist av sametinget.

– Administrasjonen i Sortland kommune gjennomførte høring på skrivemåten av navnene i 2018, og Sametingets stedsnavntjeneste har i ettertid godkjent skrivemåten, som senere er godkjent av Kartverket, informerer kommunen.

Kommunen ber om tilbakemelding innen 1. september i år.