– Det er utrolig stort og rørende at de fantastisk flotte studentene har sett på min undervisningsform og mitt engasjement som så viktig, sa kommuneoverlege i Øksnes, Ellen B. Pedersen, da hun mottok Legeforeningens grunnutdanningspris.

Den ble hun tildeltunder faglandsrådets andre dag på Legenes hus i Oslo, ifølge Den norske legeforening.

– Jeg er beæret, stolt og glad, sa Pedersen.

– Ellen klarer å vise oss sammenhengen mellom basalfag og hverdagen til en fastlege i distriktet, skriver studenter på medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø (UiT) i sin nominasjon.

Pedersen var nominert av hele fjerdeårets medisinstudentkull ved Universitetet i Tromsø. Studentene mener også Øksnes-legen viser dem legeyrket på en ærlig måte.

Legeforeningens grunnutdanningspris ble delt ut første gang i 2020, og har som formål å stimulere til økt innsats i den norske medisinske grunnutdanninga, og å løfte frem den eller de som gjør en spesielt god jobb og er gode rollemodeller for medisinstudentene.

Det kan enten være en underviser eller et fagmiljø i medisinsk grunnutdanning som bidrar til å skape gode leger, ifølge legeforeninga.