Her vil de bygge skole, flerbrukshall og svømmehall