Det melder varsom.no.

– Kraftig vindøkning og nysnø vil føre til stor vindtransport av snø inn i leheng. Skred kan utløses både naturlig og av skiløper. Unngå alt skredterreng, skriver de.

Det er fare for naturlig utløste snøskred.

De siste dagene har det vært mye nedbør og vind som har dannet store flak med fokksnø i høyden. Disse flakene vil ifølge varsom.no fortsatt kunne trenge tid for å stabilisere seg.

Nå ventes det mer vind og nedbør som vil danne nye flak med ustabil fokksnø, også i lavere terrenget.

– Trolig er problemet med fokksnø mest fremtredende i østlige deler av regionen. Bygevær vil gi store lokale variasjoner i nedbør og vindstyrke. Områder som er mest utsatt vil få størst skredfare, skriver de.

På bakgrunn av dette rådes folk til å unngå terreng med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng som er brattere enn 30 grader, samt å unngå terrengfeller.

Bedre fredag

Fredag går det over til moderat snøskredfare (gul, 2) i regionen.

– Unngå leområder med fersk fokksnø. Lettest å løse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mykt, oppfordrer varsom.no.