foto
Mens Siri og medsoldatene var på øvelse og øvde på krig, fikk de plutselig høre at det var krig i Europa. Foto: privat

De vil forsvare landet eller bidra i krigen, hvis det trengs