Nordlandssykehuset går over til grønt beredskapsnivå