Uteaktivitetene for barna ble, i år som i fjor, avlyst på grunn av dårlig vær. Det satte likevel ingen stopper for de som tok turen til Kleiva bygdehus i Sortland lørdag.

Med kafe, lapskaus, lodd-salg, salgsmesse, revy og innendørs aktiviteter for barna, var det nok å ta seg til.

Det årlige arrangementet er viktig for drifta av bygdehuset. Årlig tar de inn rundt 50.000 kroner, som er om lag en tredjedel av det det koster å drifte huset.

- Det er en viktig bidragsyter. Folk i bygda er flinke til å stille opp, både med revy, i komiteer og med kakebaking. Dette er en skikkelig dugnad, sier Gitte Ottesen.