- Flaskeknusing er et stort problemved russefeiringa og 17. maifeiringa. Det fører til forsøpling på torg, veierog friluftsområder og kan forårsake kuttskader. I flere kommuner harnæringslivet, kommune og politi blitt enige om at flaske-øl ikke skal være tilsalgs i russetida, sier ordfører Grete Ellingsen i en melding.

Rana kommune i Nordland var for noen år seden siden først ute i Norge med ikke å selge ølflasker i fra 1. til etter 17.mai. I følge medieoppslag tidligere år har flerekommuner hatt gode erfaringer med en slik ordning. På Sortland er det imidlertid fullt mulig å inntil videre handle inn flasker dersom man vil, men fra kommunens side oppfordres det til å bruke hodet i vårmånenden vi nå går inn i.

- Denne henstillingen er påingen måte uthenging av russen, men et ønske om mindre forsøpling og færrekuttskader. Mai er en festmåned for mange mennesker så dette burde være etpositiv tiltak for alle, sier Grete Ellingsen.