Seks personer fikk forenklede forelegg da politiet holdt fartskontroll på Liland. Høyeste hastighet ble målt til 107 km/t i 80-sonen.