Statsminister Erna Solberg møtte tirsdag ettermiddag ledelsen på Andøya Flystasjon. Ordfører Jonni Solsvik deltar også i møtet. MPA-kapasiteten til Luftforsvaretog Orionflyene har vært mye i mediabildet i det siste. Statsministeren er iAndøy for å foreta den offisielle åpninga av Romskipet Aurora hos AndøyaRakettskytefelt. Det nye lærings- og opplevelsessenteret er ventet å bli etnytt trekkplaster både for Andøya Rakettskytefelts datterselskap NAROM såvelsom det lokale næringslivet.

Briefet om virksomhetenMøtet på flystasjonen pågår nå. Der vil statsministeren få en briefing omflystasjonens virksomhet og utfordringer. Generalene Yngve Odlo og  RobertMood deltar også i møtet. Odlo begynner i august i jobben som sjef foroperasjonsstaben ved Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) i august.

Generaler på møtetGeneral Robert Mood skal snart tiltre som sjef for militærmisjonen i Brussel.Mood skal under besøket på Andøya delta på et operativt tokt med Orionflyonsdag. Statsminister Erna Solberg slipper å vente så lenge. Hun skal være medet Orionfly til Bodø etter at programmet i Andøy er avsluttet.