Det ble i november klart at det er Tone Vangen som er ny politimester i Nordland, etter at nærpolitireformen førte til at de tidligere 27 politidistriktene i landet ble til 12 fra 1. januar i år.

Det har dermed vært lyst ut en stilling for å finne Vangens etterfølger som fylkesutdanningssjef. Se søkerlista under. To av søkerne har fått innvilget å bli unntatt offentligheten av hensyn til eksisterende arbeidsforhold.

1 Ness, Silje (35)                                K         Styrer/daglig leder,                6600 Sunndalsøra

2 Sæther, Knut (56)                           M        Høgskolelektor,                       8011 Bodø

3 Unntatt offentlighet                        M        ***** **** *****, *****

4 Tverbakk, Tore (50)                        M        Undervisningssjef                     8015 Bodø

5 Ljunggren, Tor Arne Bell (53)        M        Fylkessekretær for Nordland        8007 Bodø

6 Johannessen, Øistein (54)               M        Kst. fylkesutdanningssjef           8904 Brønnøysund

7 Næstby, Geir Ludvig (44)              M        Rektor                                        8019 Bodø

8 Unntatt offentlighet                       K         ***** **** *****, *****