Minst 200-300 møtte opp for å overvære markeringenved Paviljongparken på Sortland, som Sortland kommune arrangerte i samarbeidmed Kystvakten i Nord-Norge. Også den nasjonale Veterandagen ble markert,regjeringen besluttet for tre år siden at dette skulle skje samme dag. Tilseremonien hadde kommunen invitert veteraner både fra 2. Verdenskrig,Koreakrigen, Tysklands-brigadene  ogveteraner fra våre internasjonale FN- og NATO-operasjoner helt fram til i dag.

Trond Einarsen, sjef for KV Senja på Kystvaktholdt tale og satte ned krans ved minnebautaen.

«Ja vi elsker» ble også spilt for en stille ogandektig forsamling under vårsola.

Blant de frammøtte var det i tillegg tilkommuneledelsen også mange skoleelever med lærere. Ordfører Grete Ellingsen harspesielt oppfordret skolene til å delta.

Etter seremonien ble veteraner og pårørendeinvitert til en enkel servering på Kulturfabrikken.