En lastebil ligger nå i grøfta rundt 300 meter nord for bruhodet på Strand-siden.

VOLs reporter på stedet forteller at det ikke er personskader.

- Det kan se ut som om lastebilen har fått et hjul utenfor veiskulderen og dermed skåret ut av vein, før den havnet i grøfta og tippet på siden, forteller VOL- journalist Marius Birkeland.