Forslaget fikk tre stemmer, der to var fra Rødt og en fra Venstre. Brit Steinsvik er en av talspersonene for Rødskolen. Hun er ikke sjokkert over avgjørelsen.

Steinsvik er slett ikke fornøyd med politikernes håndtering av saken og mener at resultatet er et bevis på at kulturminnevernet i saken ikke har fungert, verken i Hadsel eller i Nordland.

- Vi har prøvd alt vi kunne, men saken ligger fortsatt hos sivilombudsmannen, understreker hun.

Skylder på fylket

Therese Hjort, som også er talsperson for Rødskolen, er heller ikke fornøyd med måten saken har blitt behandlet på, verken av kommune eller fylkeskommune.

- Fylket må bære skylden for at dette nordnorske kulturminnet kunne vært fredet. Nå blir det i stedet  jevnet med jorden og ender opp som parkeringsplass. Jeg tror ikke kommunen og fylket forstår hva de gjør. Dette er et grusomt eksempel på at norsk kulturminnevern ikke fungerer, slår hun fast.

Hjort understreker at hun selv ikke har gått på Rødskolen.

- For meg er dette først og fremst eksempel på en sak der det mangler kompetanse om kulturminner, og der det heller ikke er opptrådt rimelig fra både kommune og fylke- Det opprører meg veldig, slår hun fast.

- Må akseptere

Ordfører Siv Aasvik har tidligere uttalt følgende i forbindelse med de negative reaksjonene når det gjelder rivingen av Rødskolen.

– Flere nasjonale instanser, i tillegg til fylkeskommunen, har slått fast at den gamle skolen ikke er verneverdig. Det har kommunestyret forholdt seg til. Bygging av ny skole på Melbu og riving av den gamle ble vedtatt for 6 år siden, og stadfestet for 6 måneder siden av kommunestyret. Kommunen har tilbudt å ta vare på kunsten gjennom å bruke en av Norges fremste samtidskunstnere, dette har ikke rettighetshaver av kunsten sagt ja til. Det må vi respektere. Nå er det veldig mange på Melbu som gleder seg stort over ny og moderne skole, med godt inneklima og uteområder til elever og ansatte.