Etter at Fiskeridirektoratet 1. mars hadde registrert høy skreiandel og åpnet for slikt fiske, har Nærings- og fiskeridepartementet nå besluttet at fartøy under 11 meter også skal kunne fiske med snurrevad i dette området, skriver fiskeridepartementet i en pressemelding.

- Små fartøy under 11 meter har begrenset fangsteffektivitet og er væravhengige ved snurrevadfiske, og basert på det som fremkom under høringen har vi funnet det riktig å åpne for at disse minste fartøyene skal kunne fiske med snurrevad i Henningsværboksen i de periodene det åpnes opp for at fartøy opp til 15 meter kan fiske skrei med andre konvensjonelle redskaper i området, sier fiskeriminister Per Sandberg i pressemeldingen.

Henningsværboksen er et havområde utenfor Henningsvær som av hensyn til kysttorsken er stengt første halvår for fiske med fartøy over 11 meter. Fiskeridirektoratet åpner imidlertid området i perioder med høy andel av skrei, for fartøy opp til 15 meter som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad.

- Viktige endringer

Saken var tema i fjorårets høring om fjordlinjer og kystnære redskapsbegrensninger, og det forskriftsfestes nå at det er tillatt for fartøy under 11 meter å fiske med snurrevad i Henningsværboksen i de periodene det er åpent for at fartøy opp til 15 meter kan fiske skrei med andre konvensjonelle redskap i dette området.

- Departementet vil komme tilbake til de øvrige forslagene i høringen om fjordlinjer og kystnære redskapsbegrensninger, men det var viktig å få på plass denne endringen nå mens lofotfisket ennå er i en tidlig fase, sier Sandberg i pressemeldingen.