BÅTBYGGERI: Risøyhamn slip- og båtbyggeri ble etablert i Risøyhamn i 1907. Bygget står fortsatt, om enn i litt dårlig forfatning. foto: mette-helene berger Amundsen

Rune Monrad er en av flere initiativtakere bak ideen om å starte et kystlag for regionen.

– Tanken er gammel, og min rolle er å bidra til formalisering av et ønske som har eksistert i mange år. Jeg har selvfølgelig en stor interesse for både båt og historie, sier Monrad, som er marineingeniør og sjøkaptein. Laget skal stiftes som en organisasjon og registreres i Brønnøysund, og her kan Monrad bidra med sin kunnskap om styre og stell.

Tredimensjonalt

– Bakgrunnen er ideell og vi snakker om et lag for å fremme, bevare og videreføre interesse for kysthistorie generelt. Vi ønsker derfor å samle interessenter innenfor både fartøy og drift, kunnskap og metoder, bygninger, kyst- og sosialhistorie, seilingsleier og polarhistorie i området, sier Monrad. Laget ønsker å bidra til aktivitet og bevare både fartøy, kunnskap, redskap, metode og bygninger. De vil også bidra til å fremme informasjon om dette til både nåværende og fremtidige generasjoner.

– Vi ønsker å samarbeide med andre for å fremme formålet. Det primære virkeområdet er regionen her, og med spesiell fokus på Andøy kommune, påpeker han.

Fartøy, nautikk og drift

Han oppfordrer alle med interesse for konstruksjon, byggeteknikk, fremdriftssystemer, virke- og bruksområder, nautikk, utstyr og drift til å komme.

– Vi er interessert i innspill fra absolutt alle som har ideer og ønsker om hvordan vi skal utvikle laget, sier han.

Kunnskap og lokaler

Bakgrunnen for at båtene kunne bygges og driftes var at det fantes mye lokal kunnskap.

– Vi ønsker derfor at mennesker også med interesse for slik lokal kunnskap, teknikker som ble brukt, verktøy, utstyr og lokaler som ble brukt er med, sier Monrad. Han er kjent med at det både ble bygd båter både på Strandland, Forfjord, Risøyhamn, Dverberg og Andenes. ble det bygget båter.

Spor etter kysthistorie

– Regionen og Andøy kommune har en rik kyst- og maritim historie. Eksempelvis har handelsstedet Risøyhamn aner tilbake fra begynnelsen av 1700-tallet. Allerede i 1764 ble stedet skipperleie, og fikk bevilling for å drive gjestgiveri i 1777. Handelsstedet eies i dag av Benjaminsenfamilien, og Adelheid Benjaminsen er den fremste pådriveren for å få dette i gang, sier han. Hurtigrutens far Richard With var en av driverne av handelsstedet. Risøyhamn slipp- og båtbyggeri som ble etablert i 1907 av Haakon Aronsen og Daniel Nøis, samt det såkalt Holme-verkstedet, er andre eksempler på spennende spor etter vår regionale kysthistorie.

Rik polarhistorie

– Vi har også en rik polarhistorie som vi ønsker å ha med oss. Kongen av Sassen, Hilmar Nøis og Helmer Hansen er kjente skikkelser i Norsk polarhistorie, fortsetter han.

Samarbeid

– Vi ønsker også å fremme samarbeid med andre lag, foreninger og organisasjoner som har sammenfallende og komplementære interesser. Gode eksempler kan være laget bak Havblikk, Historielaget og Museum Nord, ramser Monrad opp. Han ser det også som interessant å ha samarbeid med lag og foreninger som for eksempel Teaterklubb 81, Andøygutten IL og Risøyhamn Vel.

Stiftelsesmøte

Monrad ønsker alle med interesse å møte opp på stiftelsesmøtet for Kystlaget torsdag 4. mai på Aktivitetssenteret i Risøyhamn. Saksdokumenter vil være tilgjengelig via facebooksiden til Andøy kystlag.

– Ta gjerne kontakt med meg for nærmere spørsmål og innspill om kystlaget og dets virke, avslutter Monrad.